Jeśli chcesz pomóc nam wspierać inne kobiety w walce o lepsze jutro nas samych oraz naszych córek dołącz do Inicjatywy Feministycznej!

Współpracować z Inicjatywą Feministyczną można na kilka sposobów. Można z nami działać jako:

  • Członkini/Członek
  • Sympatyczka/Sympatyk – częściowy dostęp do informacji i udział w działaniach IF
  • Darczyńca

Chcesz wstąpić do Inicjatywy Feministycznej?

Wykonaj 3 kroki:

1. Spełnij poniższe warunki:

  • ukończone 18 lat,
  • obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
  • brak członkostwa w innej partii,
  • brak ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego i posiadanie pełni praw publicznych,

2. Zaakceptuj statut partii.

3. Wypełnij deklarację członkowskąankietę oraz prześlij je na adres kontakt@inicjatywafeministyczna.pl