Zaangażuj się

Jeśli chcesz pomóc nam wspierać inne kobiety w walce o lepsze jutro nas samych oraz naszych córek dołącz do Inicjatywy Feministycznej!

Współpracować z Inicjatywą Feministyczną można na kilka sposobów. Można z nami działać jako:

  • Członkini/Członek
  • Sympatyczka/Sympatyk – częściowy dostęp do informacji i udział w działaniach IF
  • Darczyńca

Chcesz wstąpić do Inicjatywy Feministycznej? Wykonaj 3 kroki: 1. Spełnij poniższe warunki:

  • ukończone 18 lat,
  • obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nie jesteś członkiem/członkinią innej partii,
  • nie jesteś ubezwłasnowolniona/y całkowicie lub częściowo i nie jesteś pozbawiona/y praw publicznych,

2. Zaakceptuj statut partii.

3. Wypełnij deklarację członkowską i ankietę oraz prześlij je na adres kontakt@inicjatywafeministyczna.pl

 

Facebook Comments