Jeśli nasze postulaty są także dla Ciebie ważne i chcesz nam pomóc, możesz:

  • wesprzeć nas finansowo, wpłacając darowiznę na konto partii Inicjatywa Feministyczna.
    numer konta: 73 1160 2202 0000 0001 8450 8622, Inicjatywa Feministyczna z tytułem przelewu: Darowizna, imię nazwisko, PESEL.

Każda kwota ma dla nas znaczenie!

Uwaga: Zgodnie z prawem środki finansowe dla partii politycznych w Polsce mogą być przekazywane w formie darowizny jedynie przez osoby fizyczne, będące obywatel(k)ami polskimi. Podaj proszę PESEL.