W duchu szacunku dla wszystkich poglądów, przekonań filozoficznych i wierzeń religijnych uważamy za konieczne zlaicyzowanie życia instytucji publicznych w Polsce, a w szczególności szkół i urzędów. Dostrzegając, jak łatwo w praktyce może dochodzić do pomieszania porządków prawnego i religijnego oraz prób podważania prawa stanowionego przez wyznawców dominującej religii katolickiej, postulujemy zmianę zapisu Konstytucji RP dotyczącego bezstronności światopoglądowej państwa na sformułowanie mocniejsze: “Rzeczpospolita jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”.