1894 – Uniwersytet Jagielloński otwiera się dla pierwszych słuchaczek

1897—1900 Kobiety zostają dopuszczone do regularnych studiów na wydziałach: lekarskim i filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

1899 – W Zakopanem zostaje zorganizowany kongres do omówienia spraw ruchu kobiecego

1903 – Krakowskie feministki wydają zbiór artykułów zatytułowany Głos kobiet w kwestii kobiecej

1907 – W Warszawie powstaje Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich

1918 – Kobiety otrzymują czynne i bierne prawo wyborcze

1921 – Prawa obywatelskie Polek zostają zagwarantowane w Konstytucji

1925 – Pierwsza kobieta zostaje adwokatką

1929 – Pierwsza kobieta na stanowisku sędziowskim

1935 – Pierwsza kobieta zostaje powołana na stanowisko profesorskie

1945 – Powstaje Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet

1951 – Pierwszy strajk kobiet w fabryce bawełny w Żyrardowie

1956 – Pierwsza kobieta zostaje powołana na stanowisko ministra

1980 – Pierwsza kobieta w Biurze Politycznym KC PZPR
– „Solidarność” organizuje „marsze głodowe” kobiet w województwie łódzkim

1981 – Pierwsza kobieta zostaje rektorką wyższej uczelni

1983 – Pierwsza kobieta na stanowisku ambasadora RP1992 – Pierwsza kobieta zostaje premierką

1995 – Zostaje powołany Urząd Pełnomocnika ds. Kobiet i Rodziny

2002 – Zostaje powołany Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

2004 – Do kodeksu pracy zostają wprowadzone pojęcia takie jak: „dyskryminacja” i „molestowanie seksualne”

2008 – Zostaje powołany Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

2010 – Ojcowie otrzymują prawo do niezależnego tygodniowego urlopu ojcowskiego

2011 – Prezydent podpisuje ustawę kwotową gwarantującą kobietom i mężczyznom 35% miejsc na listach wyborczych

2015 – Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zostaje ratyfikowana
– Tzw. „pigułka dzień po” jest dostępna bez recepty dla osób, które ukończyły 15. rok życia (prawo ponownie ograniczono w 2017 r.)

 

Źródła:

Agata Siedlaczek, Kongres Kobiet Przewodnik;

Feminoiteka, Całej pensji i połowy władzy.