Działania prokuratury wobec partii Razem

jest Brak komentarzy

Oświadczenie

W sprawie działań prokuratury wobec partii Razem.

Dowiedziałyśmy się z mediów, że prokuratura sprawdza, czy nie należy zdelegalizować partii Razem w związku z kłamliwymi doniesieniami prawicowych organizacji, jakoby Razem propagowała komunizm.

Tego typu oskarżenie uznajemy za absurdalne, ponieważ dobrze znamy zarówno dokumenty programowe, jak i działania koleżanek i kolegów z Razem.

Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie tym, że organy państwa odpowiedzialne za przestrzeganie prawa i porządku publicznego zajmują się oburzającymi i obrzydliwymi pomówieniami, skierowanymi przeciw lewicowej partii politycznej, a jednocześnie przez całe lata nie są w stanie dostrzec propagowania faszyzmu przez Obóz Narodowo Radykalny i sprzymierzone z tą partią organizacje.

Takie działania prokuratury odbieramy za motywowany politycznym interesem kolejny zamach na wartości konstytucyjne. Prokuraturze przypominamy – nadal obowiązująca Konstytucja RP gwarantuje w art. 11 obywatelkom i obywatelom „wolność tworzenia i działania partii politycznych”. Postępowanie sprawdzające prowadzone przeciw partii Razem uznajemy za sprzeczne z Konstytucją rażące nadużycie prawa.

Koleżankom i kolegom z partii Razem przekazujemy nasze siostrzane wsparcie.

Inicjatywa Feministyczna