Wizja Polski

Widzimy Polskę równościową, sprawiedliwą, dbającą o swoich mieszkańców i mieszkanki.

Chcemy pozostawić po sobie środowisko naturalne, które będzie służyć przyszłym pokoleniom conajmniej tak, jak służy nam teraz.

Chcemy rozwiązywać konflikty międzynarodowe pokojowo, nie chcemy wojen, zbrojeń.


Cel

Naszym dążeniem jest zapewnienie lepszej przyszłości poprzez wprowadzanie perspektywy feministycznej we wszystkie obszary życia społecznego, politycznego, gospodarczego.

Naszym marzeniem jest  zmiana obrazu kobiety w polityce, chcemy pokazać kobietom, że mogą i powinny być prezydentkami, prezeskami, posłankami.

Naszym celem jest świat kobiet i mężczyzn współdziałających, wpierających się nawzajem, wybierających świadomie, dobrowolnie swoje role społeczne. Chcemy współrządzić i współtworzyć prawo na równych zasadach.


Misja Inicjatywy Feministycznej

Inicjatywa Feministyczna jest partią skupiająca osoby z różnych środowisk, o różnym światopoglądzie, pracująca ponad podziałami. Wychodzimy z założenia, że im większa różnorodność tym większy potencjał.

Inicjatywa Feministyczna jest dumna ze swojej nazwy i dąży do przywrócenia słowu feminizm jego prawidłowego znaczenia bez negatywnych konotacji.

Dążymy do tego by być partią ekspercką, prężnie działającą, mającą swoją reprezentację na każdym szczeblu władzy.

Osoby współtworzące organizację powinny się w niej czuć bezpiecznie, wartościowo i decyzyjnie.

Podejmując się tej walki chcemy wnieść swój wkład na rzecz lepszej Polski, lepszego świata.

Patrzymy w przyszłość z niepokojem ale i optymizmem.