Nasza Przyszłość

jest Brak komentarzy
Podczas spotkania „Nasza Przyszłość”, zorganizowanego przez Inicjatywę Polską i jej liderkę Barbarę Nowacką, głos zabrały członkinie Inicjatywy Feministycznej Katarzyna Kądziela i Agata Czarnacka.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji wideo (link poniżej). Wystąpienie członkini Inicjatywy Feministycznej Agaty Czarnackiej w 51 minucie, a liderki partii Katarzyny Kądzieli w 61 minucie:

wideo ze spotkania


Poniżej znajdą państwo streszczenie wystąpienia Katarzyny Kądzieli.

Katarzyna Kądziela for. Beata Sytkowska

„Oczywiście dziękuję za zorganizowanie tego spotkania i za zaproszenie. Jako przedstawicielka „partii niekonfliktowej” wg. Barbary Nowackiej, dziękuje tym bardziej. Bo wierzę, że nie konfliktu i zarządzania nim, nie walki dogmatyków z fanatykami trzeba nam teraz. Potrzeba nam mądrej alternatywy dla walczących durnych buldogów. Trzeba nam wizji, idei, trzeba mądrości i wspólnoty celów.

Nie wiem, bo jeśli rządzący kwestionują demokratyczne podstawy funkcjonowania Polski nikt tego pewnym być nie może, czy i kiedy odbędą się uczciwe wybory. Żeby nie nazwać wyborów „uczciwymi” nie potrzeba „cudów nad urną”. Wystarczy przecież zmasowana kampania medialna, zwłaszcza gdy ukradzione społeczeństwu telewizja i radio od rana do nocy szczują przeciw każdej osobie, która nie zgadza się z władzą. Albo, która władza podejrzewa, że się nie zgadza. Przy zastraszeniu mediów komercyjnych, to naprawdę zupełnie wystarczy, by obywatelki i obywateli pozbawić możliwości dokonania rzetelnego wyboru. Czyli nie oszukując nad urną, spowodować, że wybory nie będą uczciwe.

Ale to, że nie wiem czy i kiedy dotrzemy do uczciwych wyborów nie zwalnia nas z myślenia o tym jaka powinna być Polska potem i jak tego dokonać. Mam nadzieję, że po kilku już falstartach rozpoczynamy prawdziwą rozmowę o tym „co po PiSie”. Czas najwyższy, bo przecież musimy odpowiedzieć sobie na pytanie czy interesuje nas proste „my albo oni”, czy jak mawiają niektórzy Wszyscy przeciw PiS”, czy też chcemy żeby Polska po PiSie była choć trochę lepsza i bardziej przyjazna dla nas wszystkich.

Jeśli odpowiedź miała by brzmieć wystarczy nam „wszyscy przeciw PiS”, to mim zdaniem gra nie warta świeczki. Takie rozwiązanie w najlepszym razie doprowadzi do zamiany jednych rządzących na innych, a tak naprawdę jednych ogranych na drugich równie mało wiarygodnych.

Dlatego my, Inicjatywa Feministyczna przynosimy tutaj do was nasze pomysły, nasze przemyślenia i deklarujemy: cierpliwość w znoszeniu wzajemnej podejrzliwości, wytrwałość w pokonywaniu nieporozumień i uprzedzeń i przekonanie, że damy radę.

Mamy przygotowany pakiet rozwiązań w tym założeń ustaw, który dołożymy do wspólnego projektu, kiedy przyjdzie czas na wspólne budowanie. Dzisiaj chcę zaproponować wspólne myślenie nad zadaniem, któremu dałyśmy tytuł:

Przywrócić państwo obywatelkom i obywatelom

A to znaczy:

1. Proeuropejskość – większa integracja z UE jest naszą szansą

  • zniesienie „protokołu brytyjskiego” i podpisanie Karty Praw Podstawowych,
  • przyjęcie euro – zakreślmy nieodległy czas. Wspólną europejską walutę postrzegamy jako jeden z hamulców, które mogą zatrzymać gdy znowu jakiś „wizjoner” zechce polexitu.

2. Świeckie państwo – tylko przepędzenie „naszych okupantów” pomoże nam wszystkim w zrozumieniu, że państwo Polska jest wspólnotą obywatelek i obywateli, nie zwasalowaną przez rozmaitych rydzyków kolonią zarządzaną przez mniej lub bardziej przekupnych hipokrytów.

3. Program za życiem – prawa człowieka i życie wolnych ludzi, wolnych i samo o sobie stanowiących – to jest nasza lepsza przyszłość. Jesteśmy za życiem, dlatego chcemy wolności, zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości społecznej, praw kobiet w tym prawa do wolnego wyboru, wolny człowiek decyduje jak chce żyć – związki partnerskie i równość małżeńska. Zakaz dyskryminacji, polityka społeczna wytycza cele – polityka finansowa i ekonomiczna im służy.

4. Reformy prawne i instytucjonalne:

  • przywrócenie trójpodziału władz – zniesienie „reform PiSu,

  • zmiana ordynacji wyborczej – obniżenie progów wyborczych i zmiana przeliczania głosów na mandaty – partycypacja obywatelek i obywateli,

  • obniżenie liczby podpisów pod referendum ogólnopolskim z zastrzeżeniem, że po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów, głos obywateli jest stanowiący i referendum musi zostać ogłoszone,

  • wzmocnienie prezydenta przez nadanie mu kompetencji zgłaszania weta nieufności rządu i jednocześnie „osłabienie” siły prezydenta poprzez możliwość jego odwołania w referendum ogólnopolskim – kto powołał – ten ma prawo powołać. Prezydent wówczas dopiero będzie niezależny od swojego partyjnego zaplecza, kiedy obywatelki i obywatele będą mogli go odwołać.

To jest tylko zarys. Wierzymy, że działając wspólnie damy radę. Nie poprzez sztuczne zjednoczenie, ale poprzez wspólną, dobrą robotę. Pokonamy fanatyków.”

Spotkanie środowisk lewicowych miało miejsce 28 stycznia 2018 r. w Warszawie.