Marsz Naprzód Siostry!

jest Brak komentarzy

Inicjatywa Feministyczna i Ogólnopolski Strajk Kobiet (w koalicji Międzynarodowego Strajku Kobiet) zapraszają do wsparcia Marszu Kobiet na Waszyngton, organizowanego w USA jako wyraz sprzeciwu przeciwko populizmowi i nienawiści, kierowanej do kobiet i innych grup społecznie dyskryminowanych przez prezydenta – elekta Donalda Trumpa i jego zwolenników.

Spotkajmy się pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (al. Ujazdowskie 1/3) wspólnie przemaszerujmy pod ambasadę USA!

Nie tylko wspieramy, ale i ostrzegamy Amerykanki i Amerykanów – popatrzcie, na naszym przykładzie, co Was czeka!

Więcej informacji o Marszu Kobiet na Waszyngton:
https://www.facebook.com/womensmarchonwash/about/
https://www.womensmarch.com/sisters

O organizatorkach:

Inicjatywa Feministyczna jest partią skupiająca kobiety i mężczyzn z różnych środowisk, o różnym światopoglądzie, pracująca ponad podziałami. Jest dumna ze swojej nazwy i dąży do przywrócenia słowu „ feminizm” jego prawidłowego znaczenia bez negatywnych konotacji. Prawa człowieka są jej głównym i nadrzędnym priorytetem.
Dawniej nazywałyśmy się Partią Kobiet, chciałyśmy być łagodne, miłe, opiekuńcze, po prostu kobiece. Odrzucając w swoim działaniu stereotypy dotyczące kobiet, nie wierzyłyśmy, że można zrezygnować z nich zupełnie, budując wizerunek polityczny. To był błąd. Teraz widzimy, że podobać się wszystkim można, o ile niczego się nie chce zmieniać, do niczego się nie dąży, niczego się nie postuluje.
Inicjatywa Feministyczna jest częścią Europejskiej Koalicji Partii Feministycznych (the European Feminist Parties Coalition)
https://www.facebook.com/InicjatywaFeministyczna/

Ogólnopolski Strajk Kobiet to nieformalna, bezpartyjna inicjatywa kobiet, należących do różnych organizacji kobiecych, a także niezrzeszonych, które zorganizowały Ogólnopolski Strajk Kobiet – Czarny Poniedziałek 3 października 2016 r. w ponad 200 miastach w Polsce i za granicą. Protest ten doprowadził do wycofania się partii rządzącej z procedowanego przez Sejm projektu całkowitego zakazu aborcji. Sukces zawdzięczamy maksymalnemu rozproszeniu naszego protestu – temu, że każda kobieta w Polsce mogła wziąć sprawy w swoje ręce.

Ogólnopolski Strajk Kobiet zapoczątkował serię protestów w różnych państwach – niedługo po nas na ulice wyszły m. in. Koreanki i mieszkanki wielu krajów Ameryki Łacińskiej. Uważamy, że kobiety są siłą, która może powstrzymać marsz populizmu i neofaszyzmu przez świat – jesteśmy przecież wszędzie. Dlatego utworzyłyśmy koalicję Międzynarodowego Strajku Kobiet, z udziałem kobiet z (w tej chwili) prawie 30 państw świata, planujących na 8 marca 2017 r. masowe, solidarne protesty. Wspieramy również amerykański Marsz Kobiet na Waszyngton.
OSK: https://www.facebook.com/ogolnopolskistrajkkobiet/?fref=ts
MSK: https://www.facebook.com/events/1043905282422378/

WSPIERAJĄ NAS:

Kongres Kobiet
Ściana Furii
Fundacja Izabeli Jarugi – Nowackiej
Protest Kobiet
Fundacja Suwak
Centrum Praw Kobiet
Inicjatywa Polska
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Polska jest Kobietą
Marsz Godności
Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom

_______________________________________________
Od organizatorek Marszu Kobiet na Waszyngton:

21 stycznia 2017 jednoczymy się w Waszyngtonie. Stoimy razem, solidarnie, z naszymi partnerami/ partnerkami i dziećmi w obronie naszych praw, bezpieczeństwa, zdrowia i rodzin, uznając, że nasze żywotne i różnorodne społeczności są siłą naszego kraju.
Retoryka przyjęta podczas kampanii wyborczej obrażała, demonizowała i zastraszała wiele/ wielu z nas: imigrantki/ imigrantów bez względu na status, muzułmanki/ muzułmanów i ludzi różnych wyznań religijnych, osoby identyfikujące się jako LGBTQIA, Indianie, ludzie czarni i brązowi, osoby z niepełnosprawnościami, osoby będące ofiarami przemocy seksualnej. Nasze społeczności cierpią i boją się. Mierzymy się z pytaniem, jak mamy iść dalej w obliczu narodowego i międzynarodowego niepokoju.
W duchu demokracji i w imię obrońców praw człowieka, godności i sprawiedliwości, którzy byli przed nami, łączymy się w różnorodności, żeby pokazać się masowo i nie dać się ignorować. Marsz Kobiet na Waszyngton to nasz odważny sygnał do nowej administracji w jej pierwszym dniu urzędowania, i do świata, że prawa kobiet są prawami człowieka. Stajemy razem, uznając, że bronienie tych pośród nas, którzy są najbardziej zmarginalizowani, jest bronieniem nas wszystkich.

Wspieramy ruchy ochrony i oporu, które odzwierciedlają nasze wielorakie tożsamości. Wzywamy wszystkich obrońców praw człowieka, aby do nas dołączyli. Ten marsz to pierwszy krok do zjednoczenia naszych społeczności, opartego na nowych relacjach, które spowoduje zmianę oddolną. Nie spoczniemy, dopóki kobiety nie otrzymają parytetów i równości na wszystkich poziomach przywództwa w naszym społeczeństwie. Działamy pokojowo, uznając, że nie ma prawdziwego pokoju bez sprawiedliwości i równości dla wszystkich.

USŁYSZCIE NAS.

Naprzód Siostry!