List do RPD Marka Michalaka

jest Brak komentarzy

Marek Michalak

Rzecznik Praw Dziecka

 

Szanowny Panie Rzeczniku

W związku z Pana projektem nowelizacji ustawy Kodeks Rodzinny i opiekuńczy wniesionym do Prezydenta RP uprzejmie informujemy, że odczytujemy tę inicjatywę jako wyjątkowo ponury akt skierowany przeciw wolności i godności Polek. Próba uczynienia kobiety w ciąży obywatelką pozbawioną swoich praw poprzez przymusowe leczenie – z jakiej to choroby? – i zamknięcie jej w miejscu odosobnienia, w które chce Pan zmienić szpitale jest haniebna i budzi nasz zdecydowany sprzeciw.

Kobieta w ciąży pozostaje człowiekiem, a spożycie przez nią alkoholu i użycie środków psychoaktywnych nie pozbawia jej praw i wolności. Pragniemy zwrócić uwagę Pana Rzecznika, że w Polsce nie ma „przymusu leczenia” , także osób ze stwierdzoną chorobą alkoholową i narkomanów. Nie ma i być nie powinno – jesteśmy wolnymi ludźmi w demokratycznym kraju, a wszelkie ograniczenia wolności są dopuszczalne wyłącznie w granicach prawa. To co Pan proponuje jest próbą sprowadzenia kobiet w ciąży do pozbawionych wolności inkubatorów. Uważamy to za absolutnie niedopuszczalne. Nawet wówczas, gdy ta skandaliczna propozycja spowodowana jest troską o zdrowie mających się urodzić dzieci i ich ochroną przed tzw. alkoholowym zespołem płodowym.

Panie Rzeczniku – apelujemy o wycofanie się z tej inicjatywy. Jedyną drogą do poprawy i ograniczenie występowania FAS jest szacunek dla kobiet i dzieci a przede wszystkim pomoc kobietom ciężarnym i edukacja społeczna, przede wszystkim oparta na wiedzy, a nie na przekonaniach i mitach edukacja seksualna w szkołach. Edukacja obejmująca wszystkie aspekty praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego.

Wierząc, że zrozumie Pan nasz protest, zapewniamy o woli współpracy w Pana działaniach edukacyjnych skierowanych do kobiet i młodzieży jeśli Pan zechce podjąć się takiego zadania.

Liderki partii Inicjatywa Feministyczna

Elżbieta Jachlewska

Katarzyna Kądziela