Mój feminizm wczoraj, dzisiaj, jutro | KONKURS

jest 1 komentarz

Aktualizacja 9.11.2017: zwyciężczynią konkursu została Dorota Kotas z tekstem „Zawsze jest wczoraj”. Autorki wyróżnionych prac: Paulina Kowalska, Barbara Wierzbicka, Beata Piskadło. Gratulujemy!


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na tekst zainspirowany zdaniem: „Mój feminizm wczoraj, dzisiaj, jutro.” Celem konkursu jest „odczarowanie” słowa feminizm, obalenie stereotypów dotyczących feminizmu i feministek, popularyzowanie rzetelnej wiedzy na temat historii i programu ruchów feministycznych w Polsce i na świecie.

Na teksty nie dłuższe niż 2 strony A4 czekamy do 30 września 2017 r. pod adresem inicjatywafeministyczna.pl@gmail.com.

Na laureatów/laureatki czekają 3 książkowe nagrody główne + 10 nagród pocieszenia – książek Gerarda Guegana „Polki. Podróż do wnętrza Polski”.


Regulamin „Konkursu na tekst”
Organizatorem konkursu jest partia Inicjatywa Feministyczna.
Celem konkursu jest „odczarowanie” słowa feminizm, obalenie stereotypów dotyczących feminizmu i feministek, popularyzowanie rzetelnej wiedzy na temat historii i programu ruchów feministycznych w Polsce i na świecie.

Uczestnicy/uczestniczki konkursu

Uczestnikiem i uczestniczką konkursu może być każdy i każda.

Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie tekstu zainspirowanego zdaniem: Mój feminizm wczoraj, dzisiaj, juto.Celem konkursu jest pokazanie, że feminizm jest absolutnym filarem wyrównywania szans w XXI wieku.Uczestnik/Uczestniczka może nadać tekstowi swój własny tytuł, podtytuł i śródtytuły.
 2. Objętość tekstu nie może przekraczać 2. stron formatu A4.
 3. Pracę prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: inicjatywafeministyczna.pl@gmail.com (w formacie docx lub doc.).
 4. Konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączniku) i przesłanie go w formie elektronicznej wraz z pracą na powyższy adres.
 5. Termin składnia prac upływa 30 września 2017 r.
 6. Zgłoszenie do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody uczestnika/uczestniczki na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z organizacją i przebiegiem konkursu – zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Komisja

 1. Skład komisji: Ewa Baniecka i Barbara Kijewska.
 2. Do zadań Komisji należy: przeczytanie i ocena prac uczestników/uczestniczek Konkursu – wyłonienie laureatów/laureatki Konkursu.
 3. Decyzja Komisji, dotycząca wyłonienia laureatów/laureatki, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Zasady Konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki startują na równych zasadach.

Wyniki konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 października 2017 r. na wydarzeniu dot. konkursu na Facebooku, przesłane mailowo nagrodzonym oraz na stronie inicjatywafeministyczna.pl
 2. Nagrodzone pracą zostaną opublikowane na stronie inicjatywafeministyczna.pl.
 3. Laureaci/Laureatki otrzymają nagrody książkowe o tematyce feministycznej, które prześlemy pocztą.

Załącznik do Regulaminu.