Partie feministyczne w obliczu rosnących nacjonalizmów – konferencja w Malmö

jest Brak komentarzy

Polityka, przez którą przemawia nadzieja, miłość i otwartość, czyli szwedzki sposób na feminizm w polityce.

Uczestniczki konferencji

Szwedzka partia Feministiskt Initiativ (F!) to jedyna na świecie partia feministyczna, która odniosła tak duży sukces wyborczy. Mają 26 przedstawicielek i przedstawicieli w 13 radach gmin, a po wyborach w 2014 r. wprowadzili do Parlamentu Europejskiego swoją europosłankę. To wieloletnia aktywistka na rzecz praw mniejszości, Soraya Post. Na jej zaposzenie udałyśmy się na spotkanie w Malmö. Jako reprezentantki Inicjatywy Feministycznej w konferencji brały udział: liderka partii Elżbieta Jachlewska oraz koordynatorka ds. komunikacji Monika Kwiatkowska.

Spotkanie w Malmö miało na celu przedyskutowanie strategii, jakie europejskie partie feministyczne mogą powziąć przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Była to też okazja do dyskusji na temat badań przeprowadzonych przez Christinę Wassholm.

Od czerwca do listopada 2016 r. Wassholm wraz z liderką F! Gudrun Schyman, odwiedziła osiem krajów Unii Europejskiej spotykając się łącznie z ponad 150 aktywistkami i aktywistami feministycznymi. Inicjatywa Feministyczna współorganizowała spotkania w Polsce, w Gdańsku i w Warszawie. Ich celem było stworzenie publikacji ukazującej w jaki sposób organizacje feministyczne i broniące praw człowieka reagują na rosnącą popularność grup i partii skrajnie prawicowych, antyunijnych, konserwatywnych, antyimigranckich i nacjonalistycznych. Publikacja jest dostępna online w języku angielskim.

Feministyczne polityczki o sytuacji w Europie

Spotkanie otworzyła Soraya Post, która opowiedziała o swojej dotychczasowej pracy jako europosłanka. Post jest członkinią Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Pracuje w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Podkomisji Praw Człowieka oraz w Delegacji do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej.

W swojej prezentacji Post podkreślała, że w Parlamencie Europejskim zasiada wielu przeciwników UE. Mimo iż reprezentują organizacje antydemokratyczne, z pełną świadomością wykorzystują narzędzia demokracji by propagować nienawiść do „obcych” tj. mniejszości narodowe i religijne, imigranci, społeczność LGBTQI czy kobiet. Post zwracała uwagę na to, że zainteresowanie kwestiami równości płci i praw kobiet maleje, a tzw. wartości tradycyjne mają coraz więcej zwolenników wśród polityków w całej UE. Przejawia się to m.in. w cięciach budżetowych na walkę z dyskryminacją czy przemocą wobec kobiet, a w „Europejskiej agendzie bezpieczeństwa” nie ma nawet zdania o przemocy domowej, stalkingu, molestowaniu seksualnym czy napaściach na tle seksualnym, które Post opisuje jako patriarchalny faszyzm.

Działalność Post wpisuje się w przeciwdziałanie barierom, które zostały zdiagnozowane i opisane we wspomnianej wyżej publikacji autorstwa Wassholm. Są to rosnące problemy środowisk feministycznych i prawnoczłowieczych w Europie takie jak: koalicje mające na celu zaostrzanie praw reprodukcyjnych (delegalizację aborcji, zasłanianie się klauzulą sumienia przez lekarzy), próby przeprowadzania referendów nt. małżeństw jednopłciowych, bezpośredni wpływ organizacji religijnych na stanowienie prawa, ataki na niezależne media, wprowadzanie obostrzeń w kwestii demonstrowania, obcinanie funduszy dla organizacji broniących praw kobiet i rozwiązania prawne promujące rodzinę z tradycyjnym podziałem ról.

Pozytywna komunikacja

Johanna Ivarsson

Podczas konferencji swoją prezentację miała też członkini zarządu F! Johanna Ivarsson. Przedstawiła strategię komunikacji F! – podejście, które można opisać jako: pozytywny przekaz, przez który przemawia miłość i nadzieja. Według Ivarsson ludzie są zmęczeni tradycyjną formą polityki i oczekują podejścia pozytywnego, nastawionego na konstruktywną duskusję, pokazującego konkretne rozwiązania i dającego poczucie wspólnoty.

Ivarsson wspomniała o spotkaniach polityczek F! z wyborcami w ich prywatnych domach, tzw. Home Party, które odniosły ogromny sukces w Szwecji. Mówiła też o zwracaniu się z komunikatem do osób, które rzeczywiście chcą nas słuchać oraz o współpracy z osobami wspierającymi partię, kampani „Sätt feministerna på plats”, której symbolem są różowe krzesła i strategii radzenia sobie z hejtem.

Gudrun Schyman: więcej feministek u władzy

Na konferencji w Malmö pojawiły się przedstawicielki takich organizacji jak: niemiecka partia Feministische Partei DIE FRAUEN, hiszpańska partia Iniciativa Feminista, duńska partia Feministisk Initiativ, brytyjska partia Women’s Equality Party, estońska niezależna platforma medialna Feministeerium, holenderska partia Bij1, fińska partia Feministinen puolue i chorwacka Nova Ljevica. Prowadziłyśmy dyskusje w grupach i rozpisywałyśmy najważniejsze pola działania partii feministycznych w UE. Mówiłyśmy o swoich doświadczeniach i obawach. Dostałyśmy wiele wyrazów wsparcia dla Czarnego Protestu i walki Polek o swoje prawa.

Pod koniec spotkania głos zabrała liderka F! Gudrun Schyman, która przekonywała jak ważne jest posiadanie aktywnych polityczek we władzach, zarówno na szczeblach lokalnych, krajowych jak i europejskich. Jeśli chcemy widzieć Europę otwartą, tolerancyjną i broniącą praw człowieka, nie możemy odpuszczać i oddawać władzę ekstremistom religijnym, nacjonalistom i organizacjom skrajnie prawicowym. Musimy równoważyć dyskurs polityczny, pokazywać, że nie ma zgody na łamanie praw człowieka a powrót do autorytaryzmu nie jest odpowiedzią na otaczające nas problemy i wyzwania. Polityka feministyczna opiera się na solidarności, szacunku dla każdego człowieka, zrozumieniu i stawaniu w obronie praw człowieka bez użycia siły i kontroli.

To niezwykle ważne spotkanie w międzynarodowym gronie daje nam nadzieję, że w całej Europie prężnie działające ruchy broniące praw kobiet i innych mniejszości będą kontynuować swoją pracę. My, podobnie jak koleżanki z innych partii, będziemy zabiegać o Wasze poparcie i wspólnie budować szeroki front przeciwko ograniczaniu praw kobiet do samostanowienia i wolności.

Monika Kwiatkowska