Inicjatywa Feministyczna jest częścią Europejskiej Koalicji Partii Feministycznych (the European Feminist Parties Coalition), w skład której ponadto wchodzą: niemiecka Feministische Partei Die Frauen, szwedzka Feministiskt Initiativ i hiszpańska Iniciativa Feminista.

Koalicja działa od 2006 r., a Inicjatywa Feministyczna (dawniej Partia Kobiet) jest jej częścią od 2010 r.

Koalicja ma na celu wsparcie merytoryczne, wymianę doświadczeń, wzmacnianie partii członkowskich, reprezentowanie interesów feministycznych na forum europejskim i światowym oraz budowanie sieci. Ponadto na zjazdach koalicji opracowywane są np. wspólne strategie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego czy tożsame elementy programów wyborczych. Dążymy do uniezależnienia politycznego i finansowego, skutecznego wdrażania równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz nad likwidacją wszelkich przejawów dyskryminacji.

Koalicja wzmacnia swoimi działaniami dążenia kobiet z innych krajów dając sygnał, że partie feministyczne istnieją, działają i że tworzenie podobnych organizacji jest możliwe! Od kilku lat obserwujemy rozkwit podobnych partii na całym świecie, m.in. w Wielkiej Brytanii (Women’s Equality Party), Norwegii (Feministisk Initiativ), Turcji (Kadin Partisi) i Brazylii (Partido Feminista do Brasil).