Edukacja jest podstawą życia obywateli każdego kraju, a wiedza przyswojona w szkole to najpewniejsza gwarancja jakości życia publicznego każdego pokolenia. Prowadzone przez ostatnie dekady eksperymenty programowe, przyspieszone reformy, które następnie w równie szybkim tempie się porzuca, mogą przynieść tragiczne owoce w postaci zdezorientowanych, nastawionych tylko na siebie i cynicznych obywatelek i obywateli. Trzeba z tym skończyć.

Postulujemy wprowadzenie okresów karencji na zmiany w systemie edukacji i programach nauczania w wymiarze jednego cyklu szkolnego; powołanie specjalnego ciała dialogu społecznego, konsultującego najważniejsze decyzje i ustawy w tym obszarze złożonego ze strony rządowej, związkowej, organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją i przedstawicieli organizacji uczniowskich i absolwenckich oraz powołanie instytucji Rzecznika Praw Ucznia przy resorcie edukacji.

Chcemy utrzymania Karty Nauczyciela. My, obywatelki i obywatele, powierzając Nauczycielom opiekę i intelektualne przewodnictwo naszych dzieci, nadajemy temu zawodowi najwyższy prestiż. Prestiż ten nie może być niszczony przez demontowanie ochrony prawnej i obniżanie statusu nauczycielek i nauczycieli.

Projekt formacyjny młodych obywatelek i obywateli musi rozpoczynać się wcześnie. Stąd nieodzowne jest rozwijanie sieci przedszkoli i żłobków.

Edukacja musi dawać uczennicom i uczniom narzędzia krytycznej analizy i samorozwoju (program wiedzy o literaturze, historia oparta na analizie źródeł, edukacja medialna i dostęp do znakomicie wyposażonych pracowni naukowych). Nieodzowne jest wprowadzenie do szkół przedmiotów wzmacniających rozwój wewnętrzny, decyzyjność i samostanowienie. Postulujemy wprowadzenie obowiązkowych przedmiotów: filozofia, etyka i edukacja seksualna na poziomie dostosowanym do wieku i z programem neutralnym światopoglądowo. Za absolutnie niezbędne uważamy podniesienie wiedzy i kompetencji obywatelskich. Dlatego należy zmienić treści zawarte w nauczaniu przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” dostosowując je do potrzeb kształtowania świadomych obywatelek i obywateli.

Niedopuszczalne jest finansowanie z pieniędzy publicznych programów edukacyjnych, które naruszają zapisy Konstytucji (jak lekcje religii katolickiej) czy mogą stanowić zagrożenie dla praw człowieka (“klasy militarne”, “narodowe”, “mundurowe”).