Międzynarodowy Dzień Kobiet

jest Brak komentarzy

Prawa kobiet i dziewczynek stanowią niezbywalną, integralną i niepodzielną część powszechnych praw człowieka

Światowa Konferencja Praw człowieka, Wiedeń 1993

Międzynarodowy Dzień Kobiet 8 marca 2019

Nikt nam nie ofiarował naszych praw. Nasze poprzedniczki wywalczyły je dla nas i naszych córek. Świętując dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiony w 1910 roku przez Międzynarodówkę Socjalistyczną podczas konferencji w Kopenhadze dla krzewienia idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet, pamiętamy o ich walce i włączamy się w łańcuch kobiecej solidarności.

Walka trwa, bo nadal silny patriarchat sprzeciwia się naszej wolności. W toczących się wciąż wojnach giną kobiety, umierają z głodu i chorób. Są ofiarami przemocy instytucjonalnej i przemocy klanowej oraz rodzinnej. Nadal w wielu krajach kobiety pozbawione są prawa do ochrony zdrowia i życia, do edukacji, do godnej zapłaty za wykonywana pracę, a realizacja podstawowych praw publicznych i społecznych przez kobiety jest utrudniana albo wprost uniemożliwiana. Prawa reprodukcyjne będące integralną i podstawową częścią naszych praw są nam odbierane i ograniczane. Dzieje się to także w państwach, które są sygnatariuszami międzynarodowych konwencji ustanowionych dla ochrony praw człowieka. Tak właśnie dzieje się w Polsce. Dość tego!

Myślami i sercami jesteśmy przy każdej cierpiącej kobiecie i przyrzekamy nie spocząć w wysiłkach dla wolności, bezpieczeństwa i godności kobiet. Naszą sprawa jest walka przeciw dyskryminacji z powodu płci. Naszą sprawą jest przeciwstawienie się zawsze i w każdym miejscu przemocy, wyzyskowi, znieważaniu i wykluczaniu kobiet. Każdej kobiety i dziewczynki.

Jedna za wszystkie – wszystkie za jedną! Niech się święci 8 Marca święto wolnych, solidarnych kobiet na całym świecie. Wszystkiego dobrego Koleżanki, Przyjaciółki, Matki, Córki. Bądźmy silne, bądźmy zjednoczone w walce o nasze prawa!