Polska demokracja to niedokończony projekt, który nareszcie trzeba dopracować i uczynić funkcjonalnym. Musimy przywrócić praworządność i zagwarantować, by zamachy konstytucyjne na wzór tego, którego właśnie doświadczamy, nie mogły się powtórzyć. Dlatego postulujemy przebudowę instytucji prawnych odpowiedzialnych za kontrolę demokracji poprzez wzmocnienie demokratycznej kontroli rządzących przez obywatelski wniosek o postawienie najwyższych urzędników w państwie, w tym prezydenta przed Trybunałem Stanu z progiem poparcia jak dla ogólnonarodowego referendum.

Wybory w 2015 roku pokazały wyraźnie kryzys reprezentacji demokratycznej. System polityczny oscyluje dziś między zabetonowanym układem, a korowodem kandydatów „z nikąd”, którzy zgarniają premię z obywatelskiej nieufności. Aby to zmienić, postulujemy zmianę systemu liczenia głosów na bardziej proporcjonalny, np. poprzez zmianę metody przeliczania głosów na mandaty z obecnej metody D’Hondta na metodę Hare-Niemeyera. Obie metody są stosowane na świecie, przy czym D’Hondta „premiuje” komitety wyborcze pozyskujące najwięcej głosów prowadząc do tego, że mniejsze komitety uzyskując realnie duże poparcie w głosowaniu, nie uzyskują mandatów, zaś metoda Hare-Niemeyera „wspomaga” mniejsze komitety, prowadząc do tego, ze obywatelki i obywatele łatwiej odnajdują wśród mandatariuszek i mandatariuszy swoich przedstawicieli. Jednocześnie uznajemy za niezbędne obniżenie progu wyborczego do 2% i 4% dla koalicji wyborczej. Opowiadamy się także za likwidacją Senatu i połączeniem Sejmu i Senatu w jedną izbę ustawodawczą liczącą 560 posłanek i posłów. Opowiadamy się także za obniżeniem liczby podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum ogólnopolskim do 50 000.

Polska, jakiej chcemy, powinna realizować wszystkie prawa człowieka. Wzywamy do ratyfikacji pełnego tekstu Karty Praw Podstawowych UE i powołanie stałej podkomisji parlamentarnej przy Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której zadaniem będzie sukcesywna rewizja polskiego prawodawstwa pod kątem zgodności z literą Karty Praw Podstawowych UE, Konwencji Praw Człowieka i Obywatela ONZ i dokumentów pochodnych.